استانداردهای کسب شده توسط شرکت عدل ترابران توس

ایزو (ISO) در واقع مخفف International Organization for Standardization است که به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی است و در واقع یک موسسه غیر دولتی محسوب می‌شود.

امروزه رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، داشتن این استاندارد‌ها و گواهینامه‌ها، شرط اولیه و بسیار مهم در تجارت و داد و ستدهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

در این راستا شرکت عدل ترابران توس نیز تلاش خود را به جهت اخذ استاندارد های مورد نیاز به کار بست که شامل موارد ذیل است:

ایزو 9001 استاندارد مدیریت کیفیت در سازمان

ایزو 14001 استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 استاندارد مدیریت بهداشت و ایمنی شغل

و ایزو 9004 استاندارد مدیریت کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

fa_IRفارسی